Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Uvodna konferenca projekta ProZDRAV 2 je potekala 13. julija 2015, v City hotelu v Ljubljani. Udeležili so se je poleg predstavnikov delodajalskih organizacij in sindikata, ki so partnerji v projektu tudi predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Inšpektorata Republike Slovenije za delo ter predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Uvodna pozdravna govora sta se imela predsednik ZDOPS g. Drago Delalut  in predsednik SOPS g. Peter Jančar. Poudarila sta pomen varnosti in zdravja pri delu in pomen ozaveščenosti, da  je skrb za varno in zdravo delo ter splošno zdravje koristna tako za delodajalce kot delavce. Med drugim zahvalila Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za podporo pri nadaljevanju projekta ter poudarila, da nameravajo socialni partnerji na področju obrti in podjetništva z novim projektom še izboljšati skupno delovanje na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Okvir, vsebino in cilje projekta ProZDRAV 2, katerega aktivnosti se odvijajo v obdobju od 1.6.2015 do 10.11.2016, je predstavil generalni sekretar ZDOPS Igor Antauer. Poseben poudarek je dal ciljem projekta, ki jih je sicer več, vendar predstavljajo neločljivo celoto. Eden najpomembnejših  ciljev projekta je ozaveščanje, tako delodajalcev kot zaposlenih, o koristnosti varnosti in zdravja pri delu, ki se smiselno navezuje na naslednji cilji projekta, ki je promocija zdravja, izboljšana organizacija dela za bolj zdravo in varno delo, zmanjševanje zdravstvenih in varnostnih rizikov na delovnem mestu ter zmanjšanje obolevnosti in nezgod pri delu.  Za cilj projekta ProZDRAV 2 smo si zadali izdelavo treh novih spletnih interaktivnih orodij za ocenjevanje tveganj za  varnost in zdravje pri delu OiRA (Online Interactive Risk Assessment), in sicer za: avtoserviserstvo; slikopleskarstvo, črkoslikarstvo in fasaderstvo; elektro instalacije. Zgoraj omenjeni cilji so na nek način nadaljevanje predhodnega projekta, novost  projekta ProZDRAV 2 pa je izdelava interaktivnega spletnega orodja za pripravo "Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu" (NpZdM). Orodje NpZdM bo omogočilo izdelavo načrta promocije posameznem delodajalcu,  poleg tega pa bo uporabnikom ponudil tudi koristne povezave do informacij povezanih z zdravim načinom življenja. Zelo pomembno je, da bodo vsa orodja brezplačna, javno dostopna vsem uporabnikom.

Predstavitev projekta ProZDRAV2 , g. Igor ANTAUER

G. Lorenzo Munar, ki se je uvodne conference udeležil kot  predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (OSHA) predstavil najnovejše izboljšave interaktivnih spletnih orodij OiRA, ki je prilagojena tudi za uporabo na mobilnih aparatih. Posamezna interaktivna spletna orodja OiRA so bila razvijta že v petnajstih državah članicah EU, še vedno pa ostaja glavni izziv njihova implementacija. V Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu  dajejo velik pomen  promociji in  implementaciji orodij OiRA ter spodbujajo partnerje po EU državah, da na nacionalni ravni pripravijo strategijo za promocijo OiRA orodij. Spodbujajo promocijo OiRA orodij z uporabo modernih komunikacijskih sredstev in z uporabo sodobnihn  socialnih omrežij (Twiter, Linkedin, Facebook, …) , spodbujajo pa tudi izmenjavo promocijskega materiala med OiRA partnerji. Za  prihodnje leto je načrtovan razvoj nove OiRA spletne strani, ki bo prvenstveno namenjena nacionalnim OiRA partnerjem.

Novosti orodja OiRA, g. Lorenzo MUNAR

Ga. Alenka Ribič je v nadaljevanju predstavila mobilno aplikacijo 24@life, ki jo je razvil Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec v sodelovanju z Mayo Clinic iz Minnesote, v ZDA in pomoči slovenskih strokovnjakov Univerze v Ljubljani in Mariboru. Aplikacija, ki so jo lahko posamezniki brezplačno namestijo na pametne telefone ima namen usmerjanja ljudi v zdrav življenski slog in predstavlja praktični primer promocije zdravega načina življenja. Aplikacija  posamezniku omogoča načrtovanje, spremljanje in analizo telesne pripravljenosti; analizo stresnega profila in daje predloge vaj za krepitev odpornosti na stresne dejavnike; spremljanje različnih zdravstvenih parametrov ter analizo posameznikovih prehranskih navad, ob tem pa daje tui praktične napotke za njihovo izboljšanje. Razvili pa so tudi aplikacijo 24@life, ki je namenjena fitness centrom in podjetjem. Pri razvoju aplikacije so upoštevali tudi zaščito in varstvo podatkov, ki jih uporabnik posreduje.

 Predstavitev mobilne aplikacije 24@life, ga. Alenka RIBIČ

Sledil je še pregled  aktivnosti, ki so planirane v projektu ProZDRAV 2 in  jih bosta projektna partnerja ZDOPS in SOPS izvajala tekom projekta ProZDRAV 2. Skupaj s terminskim načrtom jih  je predstavil strokovni sodelavec ZDOPS Tomaž Bernik.  Glavni dogodki, ki so namenjeni  partnerjem, strokovni in širši javnosti so:- delavnica na MOS, 11.9.2015; - Žužkovi dnevi, oktobra 2015; - 4 usposabljanja delavcev v obrti in podjetništvu (od marca do septembra 2016);- 3 delavnice za vstopajoče na trg dela (od novembra 2015 do marca 2016);- 4 regijske delavnice za delodajalce (od novembra 2015 do junija 2016);- posvet delodajalcev, marca 2016;- srečanje sekretarjev OZS, junija 2016;- delavnica MOS 2016, septembra 2016;- zaključna mednarodna konferenca, oktobra 2016. Aktivnosti obveščanja in promocije projekta:- spletna stran ProZDRAV 2 in SOPS;- članki v revijah Obrtnik-Podjetnik in Delavec v obrti;- oglasi v reviji Obrtnik-Podjetnik. Tiskani materiali projekta: -zloženka –promocija NpZdM, februarja 2016; - priročnik s praktičnimi primeri obvladovanja odnosov na delovnem mestu, februarja 2016; - priročnik Vodnik po spletnem orodju NpZdM, aprila 2016;- Zbornik projekta ProZDRAV 2, september 2016. Z namenom promocije bo pripravljeni in objavljeni video materiali: - promocijski film o pomenu zdravja in varstva pri delu, septembra 2015;- štirih animiranih spotov – promocija zdravja, od novembra 2015 do maja 2016;- kratkega filma - predstavitev orodja NpZdM, maj 2016;- snemanja delavnice in razstavnega prostora na MOS, septembra 2016;- snemanja zaključne konference, oktobra 2016.

Predstavitev terminskega plana projekta ProZDRAV, g. Tomaž BERNIK

FOTOGALERIJA: