Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je zavezana k oblilkovanju varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega evropskega delovnega okolja. Spodbujajo kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.