Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V okviru strategije Evropske skupnosti za varnost in zdravje pri delu (2007-2012) ga je v generični (splošni EU obliki) razvila Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) z namenom olajšati postopek ocenjevanja tveganja za mikro in male delodajalce, od identifikacije nevarnosti in ocene tveganj na delovnem mestu do sprejemanja odločitev in izvajanja preventivnih ukrepov ter stalnega spremljanja in poročanja.

Orodje OiRA temelji na evropskem znanju, izkušnjah in primerih dobre prakse ter ponuja širok nabor preventivnih in korektivnih ukrepov. Uporabnik lahko orodje OiRA prilagodi specifiki svojega delovnega procesa, sistem pa omogoča tudi dopolnitve oz. nadgradnjo. Orodje OiRA želi odpraviti težave številnih mikro in malih podjetij tako preko izvajanja temeljitega postopka ocenjevanja tveganja ter sprejemanja preventivnih aktivnosti in ukrepov na delovnih mestih.

Ključni izdelek (produkt) projekta »ProZDRAV« je bil izdelava treh slovenskih različic spletnega interaktivnega orodja OiRA po dejavnostih in sicer: frizerji, cestni transport in mizarstvo.