Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Dne 11.9.2015 je v sklopu Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju potekala brezplačna delavnica z naslovom »POMEN PROMOCIJE ZDRAVJA - Z zdravjem do uspeha in zadovoljstva«.

 

Predavateljica prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. je v sklopu delavnice s praktičnimi primeri udeležencem predstavila, kako lahko s svojim ravnanjem delodajalci in zaposleni prispevajo k zmanjšanju rizika bolezni na delovnem mestu.

Delavnica je zajemala naslednje vsebine:

  • kratko delavnico, kaj je zdravje
  • razliko med zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja
  • psihosomatske bolezni
  • razliko v bolniški odsotnosti med javnim in zasebnim sektorjem
  • promocijo zdravja, potrebo, analiza stanja, načrt ukrepov, ukrepi
  • vključitev promocije zdravja v ostale že obstoječe aktivnosti
  • konkretne primere promocije zdravja glede na obremenitev in obremenjenosti: hrup, intenziteta dela in avtonomija.

Prezentacija