Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

ZDOPS je organizirano kot prostovoljno in neprofitno gospodarsko interesno združenje (94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj) od leta 1994. S svojo dejavnostjo je specializirano za:

  • Trg dela,
  • Varnost in zdravje pri delu,
  • Socialno varnost,
  • Kolektivno dogovarjanje.

ZDOPS ima 20 let izkušenj kot delodajalsko združenje, ki je predvsem orientirano na obrtni in podjetniški sektor, kjer so v pretežni meri mikro in mala podjetja. Področje dejavnosti ZDOPS je osredotočeno predvsem na področje socialnega dialoga tako na bipartitni kot na tripartitni ravni.


ZDOPS pomemben socialen partner v socialnem dialogu v zvezi z urejanjem trga dela, v kar šteje tako Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, kakor tudi vsi podzakonski predpisi v zvezi s tem. Kot član Ekonomsko socialnega sveta je v zvezi s tem dejaven na nacionalni ravni, na mednarodni ravni pa zastopa slovenske delodajalce v Svetovalnem odboru Evropske komisije za delavce migrante.


Pomembno področje ZDOPS dejavnosti je tudi varnost in zdravje pri delu, kjer je ZDOPS član Nacionalne mreže RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, predstavnik Sveta za varnost in zdravje pri delu, na mednarodnem področju pa predstavnik slovenskih delodajalcev v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu v Bilbau ter član Svetovalnega telesa Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu.