Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V torek, 18. oktobra 2016 se je v prostorih državnega sveta v stavbi parlamenta odvila zaključna konferenca projekta po priloženem programu.
Program zaključne konference ProZDRAV2
 
V uvodnem nagovoru konference je predsednik državnega sveta g. Mitja Bervar povdaril, da sta za uspeh podjetja med drugim potrebna dober delodajalec in dober delavec, a tudi varnost in zdravje na delovnem mestu. Kot je poudaril Bervar, je država tista, ki mora s primerno zakonodajo regulirati to področje.
 
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje - ZZZS g. Marjan Sušelj se je strinjal, da so orodja, ki so nastala v okviru obeh projektov ProZDRAV, izredno koristna in učinkovita pri ozaveščanju in preventivi zato se tudi ZZZS vključuje v take projekte.
 
Tudi po mnenju predsednika ZDOPS g. Draga Delaluta je preventiva način za razbremenitev zdravstvenega sistema in čakalnih vrst. Ocenjuje, da je sodelovanje med resorji boljše vendar mora vključevati tudi sindikate zaradi dooseganja čim širše delovne populacije.
 
Z navedenim se je strinjal predsednik SOPS g. Peter Jančar, ki je povdaril enega izmed ciljev projekta, integracijo osebne odgovornosti.
 
Generalni sekretar ZDOPS g. Igor Antauer je pozdravil prizadevanja posameznih ministrstev a povdaril v prihodnosti potrebno bolj usklajeno sodelovanje še z socialnimi partnerji, stroko in zainteresirano javnostjo.
 
Mednarodno težo projektu ProZDRAV2 sta podala z svojimi predstavitvami g. Matthew Heppleston iz Evropske komisije z predstavitvijo aktivnosti Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu na področju razvoja interaktivnih orodij OiRA za izdelavo ocen tveganja na delovnem mestu in g. Echard Mezte, strokovnjak na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu iz Nemčije.
 g. Matthew Heppleston - The role of the European Commission in Health and Safety and actions to assist Micro and Small and Medium Enterprises.
g. Echard Mezte - Occupational Health and Safety and Workplace Health Promotion in Germany
 
V nadaljevanju je ga. Nataša Kramer iz zavoda Varen sem predstavila tri končana nova orodja OiRA razvita med projektom za poklice avtoserviser, elektroinštalater in slikopleskar/črkoslikar/fasader. Do konca leta bo končano še 5 novih orodij, skupno že 17.
 ga. Nataša Kramar - Predstavitev interaktivnih spletnih orodij za pripravo ocene tveganja na delovnem mestu OiRA
 
Poleg OiRA orodij je bilo v okviru projekta razvito tudi brezplačno spletno orodje za izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem mestu - NpZdM, http://npzdm.prozdrav2.si , ki ga mora delodajalec imeti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 
Še vedno se posebno povdarja tudi urejanje medosebnih odnosov v podjetju. Ga. Anka Zajc, avtorica priročnika Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju verjame, da so zdravi odnosi predpogoj za zdravo poslovanje. Kljub "potrati" časa je konflikte potrebno obravnavati in razrešiti tudi zaradi višanja kulture sporazumevanja.
 ga. Anka Zajc - Pomen preprečevanja konfliktov na delovnem mestu
 
Poleg priloženih prezentacij si lahko v rubriki Publikacije in multimedija ogledate video posnetke celotne zaključne konference.
 
 Mag. Teja Ilc, Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje - Vloga Ministrstva za zdravje na področju promocije zdravja na delu
 mag. Nikolaj Petrišič, Sektor za varnost in zdravje pri delu, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
                             Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Vloga MDDSZ na področju varnosti in zdravja pri delu
 Iztok Žilavec, univ.dipl.psih., RC-IKTS Žalec d.o.o. - NpZdM Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, predstavitev orodja
 Dare Stojan, Član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) - Pogled Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na varnost in zdravje pri delu