Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Interaktivno spletno orodje NpZdM (Načrt promocije zdravja na delovnem mestu) je bilo testirano v tednu med 13. in 18. septembrom 2016 tekom Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju. 
4 izvajalci so orodje NpZdM testirali na 280 udeležencih – obiskovalcih  Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Le ti so v večji meri zajemali aktivne državljane (delodajalce in delavce), v manjši meri pa tudi študente, dijake, nezaposlene ter upokojence.
 
Zainteresiranim obiskovalcem sejma so testerji spletno orodje NpZdM na kratko predstavili in jih glede na njihove interese ter zanimanja na kratko popeljali skozi poglavitne korake orodja NpZdM. Na koncu testiranja je bil izveden tudi vprašalnik o zadovoljstvu anketiranih z orodjem. V tem delu so udeleženci lahko podali tudi svoja mnenja in predloge za izboljšave.
 
 
Glede na rezultate ankete o zadovoljstvu anketiranih glede predstavljenega spletnega orodja 
NpZdM so bili odzivi oziroma vtisi udeležencev zelo pozitivni, večina jih meni, da orodje omogoča enostavno in časovno smotrno izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem mestu ter dolgoročni prihranek. Vidijo tudi priložnost za dejavno sodelovanje delodajalcev in delavcev, kar pa je za uspešnost podjetja ključnega pomena. Udeležencem je všeč predvsem to, da orodje ponuja širok nabor  koristnih informacij in idej za aktivnosti za izboljšanje zdravja na delovnih mestih.