Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Študijske poti z namenom obiska sejma A+A, ki je potekal na sejmišču v Düsseldorfu med 27. in 30. oktobrom 2015 sta se dne 28. in 29. oktobra 2015 udeležila g. Igor Antauer in g. Tomaž Bernik.
 
Namen študijske poti je bil obisk največjega specializiranega mednarodnega sejma, ki se na dve leti odvija na sejmišču v Düsseldorfu, namenjenega varnosti, zaščiti in zdravju pri delu. Štiridnevnega  sejma, ki je potekal pod sloganom »Experince Safety« -Doživite varnost je obiskalo preko 65.000 obiskovalcev in na njem je razstavljalo 1.887 razstavljavcev iz 57 držav, obiskovalci pa prihajajo iz 80 držav sveta. 
 
Poudarek sejma je bil, da je sposobnost-zmogljivost kateregakoli podjetja odvisna od zdravja in sposobnosti njenih zaposlenih. Ugotovitev je, da imajo delavna mesta ponovno bodočnost, saj podjetja investirajo v zdravje in varnost vse več. Pomembno sporočilo je, da je potrebno promovirati ne le znanje, talent in motivacijo  pač pa tudi zdravje pri delu. Sejem A+A je predstavlja celoten spekter rešitev za varnost in zdravje pri delu. Sejem se odvija v devetih razstavnih dvoranah, ki so tematsko razdeljene.
 
V dvoranah 3-5, 7, 9-11 predstavljena osebna delovna zaščita zaposlenih (safety for every employee). V tem sklopu je bila razstavljena osebna zaščitna oprema. Velik poudarek pri zaščitnih oblačilih in obutvi je poleg varnosti tudi na oblikovalskem področju in modi, ki predstavlja personifikacijo podjetja in skrbi za prepoznavnost podjetij tudi preko uporabe zaščitnih oblačil. Predstavljene so bile najnaprednejše tkanine za delovna in zaščitna oblačila. Posebno pozornost dajejo varnostni opremi in napravam ter organizaciji delovnega mesta. Posebej so bili predstavljeni sestavni deli in pribor za varnostna oblačila, potekali pa so tudi praktični prikazi, kot na primer prikaz termične obstojnosti delovno zaščitnih oblek podjetja Dupont.
 
V dvorani 6 in 7a  so bile predstavitve poklicne in požarne varnosti ter postopkov v primeru nesreč, izrednih dogodkov. Poudarek je bil na varnosti pri delu in obvladovanju tveganj na delovnem mestu. Tako so bile predstavljene zaščitne opreme za posamezna tveganja na delovnem mestu: požarna zaščita z varnostnimi sistemi, proti eksplozivna zaščita, zaščita pred strupi, sevanji, električna zaščita, sistemi za čiščenje zraka, odprava hrupa in vibracij, okoljska zaščita. Za posamezna tveganja so predstavljali merilne in kontrolne sisteme ter varnostno opremo za zmanjšanje tveganj.
 
Dvorana 10 je pokrivala področje zdravja pri delu z promocijo zdravja pri delu in organizaciji delovnih mest z namenom ohranitve zdravja. Predstavljena je bila oprema, ki omogoča zdrava delovna mesta, s poudarki na oblikovanju delovnega mesta in ergonomiji. Ergonomske rešitve se bile predstavljene tako za transport, proizvodnjo kot tudi za pisarne. Zelo zanimive rešitve tako za proizvodne dvorane kot pisarne so bile predstavljene na razstavnem prostoru  BMA Ergonomic Deutschland Gmbh. Del dvorane je bil namenjen higienskim proizvodom, zdravi prehrani in zagotavljanju hrane na delovnih mestih, posebej pa preventivne in terapevtske aktivnosti.
Del dvorane 10 je bil namenjen organizacijam, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu. Tako sva imela s predstavniki več kratkih informativnih sestankov. Sestanek z predstavnikom Nemške komisije za varnost pri delu in standardizacijo (Kommision Arbeitsschutz und Normung-KAN) g. Eckhard Metze-jem glede uporabe posameznih orodij za varnost pri delu in ocenjevanje tveganj in njihove dobre prakse. Koristne informacije sva pridobila tudi s strani predstavnikov Instituta za preventivo in delovno medicino (Institut für Prevention und Arbeitsmedizin der DGUV), ki deluje v sklopu Nemške  socialne nezgodne zavarovalnice (Deutsche Gesetzlihe Unfallversiherung). Pridobljene informacije bomo lahko koristno uporabili pri pripravi orodij in svetovanju članom glede promocije zdravja in preventive na delovnem mestu v sklopu projekta.  S kratkimi in neformalnimi srečanji z predstavniki različnih organizacij, ki se ukvarjajo s preventivo in promocijo zdravja in varnosti na delovnem mestu sva pridobila mnogo koristnih idej in informacij za nadaljnje delo na projektu.
 
Študijski obisk sejma A+A 2015 – Varnost, zaščita in zdravje pri delu (Safety, Security and Health at Work) na sejmišču v Düsseldorfu, ki je največji specializiran sejem za varnost in zdravje na delovnem mestu, ki poteka na dve leti nam je dal mnogo novih informacij glede organizacije varnosti in zdravja na delovnem mestu, kot tudi glede pomena preventive in promocije zdravja, ki jih bomo koristno uporabili na projektu ProZDRAV-2.