Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen projekta ProZDRAV 2:

Ne glede na to, da zakon zavezuje delodajalca za načrtovanje, organizacijo in izvajanje varnosti in zdravja na delovnem mestu, ter načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je nujno predstaviti aktivnosti in v ukrepe vključiti tudi zaposlene če se le da že v fazi načrtovanja in kasneje v fazi izvajanja. 
Izkušnje in rezultati projekta »ProZDRAV« kažejo na pravilnost odločitve za skupne aktivnosti in s tem boljše vsebinsko in manj interesno reševanje področja varnosti in zdravja pri delu. Zato menimo, da je v skladu s Strategijo ZZZS investiranje v zdravje in varnost ljudi, kot investicija v človeški kapital prava pot k izboljšanju zdravja na splošni ravni in je usmerjena v krepitev delovne sposobnosti in zaposljivosti ter soomogoča rast gospodarstva.
Z ustreznimi načrtovanimi aktivnostmi glede promocije zdravja na delovnem mestu ob uporabi sodobnih tehnologij se bo zmanjšal pritisk na zdravstveno blagajno tudi v obdobju do 30 delovnih dni, ko sicer delodajalec pokriva nadomestilo plače, vendar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poleg zdravljenja oziroma rehabilitacije, kot so zdravstveni pregledi, preiskave, zagotavljanje zdravil, operativni posegi, rehabilitacije in podobno ter po 30 delovnih dneh pokriva tudi nadomestilo osebnega dohodka zaposlenim.
Zaključki projekta »ProZDRAV« so in bodo vodilo za izvedbo projekta ProZDRAV 2 ter ravnanje socialnih partnerjev vključenih v ta projekt med in po izvedbi projekta ProZDRAV 2.
 
Osveščanje o pomenu zdravja in varnosti pri delu za vse in na vseh nivojih
V promocijskem filmu o pomenu zdravja in varstva pri delu nas nagovarjajo otroci in invalidi, s svojo preprostostjo, občutkom za red, pravili in disciplino, predvsem pa zdravo pametjo, ki kliče k temu, da sledimo njihovemu zgledu.
Eden od prvih in pomembnih ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela je ozaveščanje in usposabljanje delavcev in delodajalcev za varno delo. Med izbranimi ciljnimi skupinami, ki so predstavljene v promocijskem filmu o pomenu zdravja in varstva pri delu je kakor kaže osveščenost velika. Zato se postavlja vprašanje, kdaj začne interes za zdravje in varnost pri delu usihati in zakaj.  
 
Za ogled filma kliknite na trikotni simbol za predvajanje spodaj levo na sliki !

Cilji projekta ProZDRAV:

Cilji so v smeri ozaveščanja, promocije, izdelavi interaktivnih spletnih orodij za oceno tveganja in izdelavo interaktivnega spletnega orodja za izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem mestu in implementacijo orodij za doseganje večjih koristi pri ustrezni varnosti in zdravju za zaposlene in tiste, ki bodo še prišli na trg dela. 
  • ovrednotenje, obvladovanje in izogibanje tveganjem
  • razvijanje skladne celovite preventivne politike
  • zmanjšanje stroškov, manj poškodb, večji ugled in produktivnost
  • poleg izaveščanja delavcev tudi njihovo vključevanje
  • informiranje in obveščanje

 

Vsebina projekta

Glede na to, da projekt ProZDRAV 2 ni usmerjen zgolj v tiste, ki opravljajo obrtno dejavnost, ampak v vsa mikro in mala podjetja, potem je pričakovana ciljna skupina, ki ji je namenjen projekt ProZDRAV 2 bistveno večja od polovice vseh gospodarskih subjektov in nekaj manj kot polovica vseh zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. Ta trditev velja vsaj v delu, ki pokriva ozaveščanje, pripravo načrta za promocijo zdravja in varnosti na delu, izvajanje načrta in s tem izvedbo preventivnih aktivnosti za zmanjšanje abstinence in finančnega pritiska, tako na delodajalce, kakor tudi na stroške zdravstvenega zavarovanja.